Skip to main content

Aktuelt

Pressemeddelelse d. 5-6-2018 - VPP indleder samarbejder med Search Danmark

Nyt samarbejde mellem Search Danmark og Videnscenter for Professionel Personvurdering skal hæve standarder for personvurderinger i rekrutteringsøjemed

 

Search Danmark (SD) og Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP) har netop indgået et tættere samarbejde, med udgangspunkt i fælles missioner om at sætte standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervsmæssig sammenhæng, ligesom de deler ambitionerne om et højt niveau for standarderne for personvurdering i rekrutteringsøjemed.

Samarbejdet vil blandt andet komme til udtryk ved en involvering af SD i VPP’s forestående arbejde. I VPP udarbejdes en ny version af ”Professionel Personvurdering” som retningsgivende vejledning for standarder indenfor: kvalitetskrav til anvendelse af test, interview og referencetagning, for alle som beskæftiger sig med dette i Danmark. Dette skal udmunde i en vejledning som Search Danmark vil kræve, at medlemmerne efterlever.  

De to foreningers fælles mission og grundlag for samarbejde er bl.a. at løfte og synliggøre standarderne inden for kvalitet, præcision og etik i rekrutterings- og selekteringsprocessen. Samarbejdet har endvidere til formål at understøtte og synliggøre retningsgivende vejledning inden for den eksplosive udvikling, der er inden for digitale værktøjer i rekrutteringsbranchen. IT-systemerne og den kognitive automatisering boomer, og der findes adskillige værktøjer, automatiseringer og algoritmer der selekterer i kandidaternes profiler og CV’er. Samarbejdet mellem SD og VPP vil synliggøre, hvordan rekrutteringsbureauer skal selektere i værktøjerne og begå sig i den digitale transformation, der finder sted i forhold til at skulle stå inde for og fortsat kunne levere et kvalitativt stykke arbejde og finde det helt rette match mellem kunde og kandidat, uden at gå på kompromis med menneskelig kapital.

På sigt arbejder SD og VPP også mod visse fælles in- og eksterne mødeaktiviteter på relevante områder, ligesom begge er fortalere for etablering af en formel og objektiv uddannelse på området - en basis testbrugeruddannelse.

Search Danmark er en nyetableret brancheforening (tæller pt. 30 medlemmer) for search og executive search virksomheder i Danmark. Formålet er at gennemsigtiggøre branchen, så det bliver tydeligere for kunderne, hvilke rekrutteringsbureauer der arbejder seriøst med rekruttering, og hvor kunden kan være sikre på, at etiske retningslinjer bliver fulgt i rekrutteringsprocessen. Derudover er der i brancheforeningen en række konkrete standarder inden for håndteringen af kunder og kandidaters oplysninger, ligesom der er sat standarder for brug af personlighedsprofiler og andre typer testværktøjer.

Videnscenter for Professionel Personvurdering arbejder for at sætte standarden inden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervsmæssig sammenhæng. Medlemmer får adgang til et stort netværk, som bidrager med vinkler og perspektiver indenfor bl.a. personvurdering i rekrutteringsøjemed.

Samarbejdet mellem SD og VPP kan fra kundens perspektiv være med til at kortlægge og gennemsigtiggøre rekrutteringsbranchen, da medlemmerne af foreningerne klart signalerer, at de er virksomheder, der håndterer personvurdering og personoplysninger etisk forsvarligt, og som leverer en rekrutteringsproces af høj kvalitet med øje for både kunder og kandidaters behov.

 

Kontakt:

Jørn Andersen, Bestyrelsesformand i Search Danmark og CEO i Unique Human Capital

Mail: ja@uhc.dk

Tlf.: 40 26 50 36

 

Kristjan Jul Houmann, Bestyrelsesformand for VPP og Direktør i Kjerulf & Partnere A/S

Mail: kontakt@personvurdering.dk eller kjh@kpas.dk

Tlf.: 28 88 25 05

 

VPP web: www.personvurdering.dk

SD web: www.searchdanmark.org

VPP’s LinkedIn

SD’s Linkedin

Download pressemeddelelse - klik her.

VPP i Berlingske Business d. 18-4-2018

Kære Alle,

VPP bidrager med input i to artikler i Berlingske Business omkr den øgede brug af test i Danmark, og de problemstillinger, der følger med. Bl.a. den manglende fælles standard for uddannelse af testbrugere og kvalitetsundersøgelser af testværktøjer på markedet:

Artikel 1: https://www.business.dk/karriere/da-anders-var-til-jobsamtale-var-dagsordenen-bestemt-af-en-test

Artikel 2: https://www.business.dk/karriere/erhvervslivets-testbrug-er-et-religioest-vilde-vesten-der-findes-ikke-et

De bedste hilsner

Kristjan Jul Houmann, Formand for VPP

VPP på Facebook

Kære Alle,

VPP's bestyrelse har på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at vi fremover også skal anvende Facebook til annoncering af arrangementer og dialog med vores medlemmer. Dette set i lyset af, at stadig flere af vores medlemmer tilkendegiver, at de bruger mere tid på at være på Facebook end på LinkedIn. Vi vil derfor køre med åbne grupper på begge disse sociale medier og annoncere begge steder. I kan tilmelde jer vores facebook gruppe her og del gerne med jeres respektive netværk: https://www.facebook.com/groups/130269533653158/

Gruppen er en ikke-kommerciel informations- og diskussionsgruppe med formålet at fremme VPP's arbejde inden for præcision- og anstændighed i professionel personvurdering.

Det er ikke tilladt at anvende gruppen til markedsføring. Indlæg, der vurderes som markedsføring, vil blive slettet af Admin. Ved gentagende overtrædelse af denne regel, vil den pågældende bruger blive ekskluderet af gruppen.

De bedste hilsner

Kristjan Jul Houmann, Formand for VPP

Løgn, manipulation og jobsamtaler

Jeg har med interesse og stor undren læst denne artikel: http://finans.dk/live/erhverv/ECE9150297/seks-raad-til-hvordan-du-klarer-personlighedstesten/?ctxref=ext#comments - som mildest talt var lidt af et chok.

Ikke blot er Lars Lundmanns holdninger meget kontroversielle og decideret ikke understøttet af videnskaben, mens hans opfordring til, at kandidater skal forsøge at lyve, manipulere og snyde sig til job ved at prøve at gætte, hvad virksomheden leder efter, opdigte en fiktiv personlighed og manipulere testadministratoren, er direkte anstødelig og uetisk.

Det svarer til, hvis en studievejleder opfordrede de studerende til at snyde med og kopiere hinandens opgaver eller betale deres fætter fra Mensa for at lave deres matematik eksamen. På uddannelsesinstitutioner har den slags konsekvenser, og det vil det også have i et ansættelsesforløb. At få drømmejobbet på baggrund af løgn, forstillelse og manipulation er helt sikkert en fantastisk start på en lang og glorværdig karriere!

Lars Lundmann er generelt ikke særlig glad for test – det har han givet udtryk for ved flere lejligheder. Han begrunder sine holdninger med afsæt i sin ph.d afhandling, der mig bekendt er baseret på et spinkelt kvalitativt datamateriale. Overfor dette står en over 100 år lang, international forskningstradition inden for personlighedspsykologi og testpsykologi, der har en helt anden substans, kvalitet og omfang. Lundmann har modtaget undervisning i både personlighedspsykologi og testteori på Københavns Universitet, så hvis han ellers har læst pensum (og forstået det), burde han vide bedre. Jeg har svært ved at læse hans synspunkter som andet end et socialkonstruktivistisk partsindlæg, hvor han i samme ombæring forsøge at aflive personlighedspsykologien og personligheden som konstruktion samt profilere sit eget konsulentfirma.

Det er derimod understøttet forskningsmæssigt, at den største glæde og succes i en arbejdssituation opnås, når der etableres et match mellem krav og udfordringer i jobbet og kandidatens naturlige interesser, kompetencer, personlighedsegenskaber og motivationsfaktorer. Det er også veldokumenteret, at hvis man anvender ordentligt konstruerede og validerede testredskaber, en god struktureret interviewmetode og systematisk referencetagning samt naturligvis veluddannede rekrutteringsfolk, kan man opnå en ganske udmærket forudsigelse af en kandidats mulige match med et givet job. Det kan man læse mere om i bl.a. Harvard Business Review og andre velansete tidsskrifter.

Lundmanns 6 gode råd om, hvordan man kan snyde en test, vidner endvidere om, at der er nogle helt grundlæggende testtekniske forhold, som han har misforstået. Hvis man prøver at snyde en ordentlig konstrueret test, vil man primært risikere at snyde sig selv og få problemer efterfølgende, da snyderiet vil blive opdaget.

Det kan undre mig, at et medie som Finans ikke stiller kritisk spørgsmålstegn ved denne slags udtalelser og lader til at understøtte og decideret opfordre til, at kandidater forsøger at snyde sig til jobs, som de kort tid efter vil forlade frivilligt eller ufrivilligt, når det viser sig ikke at være noget for dem. Eller de bliver afsløret i at have snydt. Jeg håber vitterligt ikke, at der er nogle jobansøgere, der vælger at følge Lundmanns ”gode råd” – det kan kun ende galt!

I Videnscenter for Professionel Personvurdering er vi en uafhængig interesseforening, der arbejder for at højne præcision og anstændighed i personvurderingsprocesser. Vi repræsenterer både testudbydere, konsulentfirmaer og repræsentanter for dem, der anvender test (fx arbejdsgiverorganisationer og virksomheder) samt repræsentanter for dem, som bliver testet (fagforeninger, a-kasser mv.). Du kan læse mere om os og vores arbejde her: http://www.personvurdering.dk/ og følge os på LinkedIn her: https://www.linkedin.com/groups/979737

Med venlig hilsen

Kristjan Jul Houmann, cand.psych.aut.

Formand for VPP

Udtalelse vedrørende VPP’s holdning til Supana’s undersøgelse, ”Danmarks Bedste Testudbyder”.

VPP er blevet kontaktet af Ulrik Brix fra Supana med en forespørgsel om, hvorvidt VPP vil støtte Supana’s undersøgelse, ”Danmarks Bedste Testudbyder”.

VPP’s bestyrelse ønsker i den forbindelse at udtale følgende:

VPP’s overordnede formål er - som non-profit forening - at styrke præcision og anstændighed i forbindelse med den erhvervsmæssige personvurdering. Derfor vil en undersøgelse, der understøtter dette formål, som udgangspunkt være et initiativ, VPP stiller sig positiv overfor.

I det aktuelle tilfælde er der imidlertid tre forhold der gør, at VPP ikke kan anbefale eller støtte denne undersøgelse:

1) Undersøgelsens titel, ”Danmarks Bedste Testudbyder”, er misvisende, idet der ikke er foretaget nogen vurdering af den enkelte udbyders test. Således er f.eks. testenes validitet og reliabilitet ikke vurderet.

2) Undersøgelsen bygger på en referenceramme, der primært er relevant i forbindelse med levering af generelle konsulentydelser. Eftersom selve testudbyder funktionen er en meget specialiseret ydelse, der i væsentlighed ligger tættere på at udbyde et konkret produkt end en konsulentydelse, kan undersøgelsen med rette kritiseres for ikke at være valid i forhold til målgruppen af testudbydere.

3) Der er tale om et ikke akkrediteret koncept udviklet til at blive markedsført på kommercielle vilkår, hvad der ikke harmonerer med VPP’s status som non-profit forening.

Kontakt gerne VPP for nærmere uddybelse af denne udtalelse.