Skip to main content

Medlemsmøder m.m.

København d. 18. oktober 2022

Personlighed i teori og praksis

Vores oplægsholder på det næste medlemsmøde d. 18. oktober er terapeuten og konsulenten Inge Svane, som netop udgivet bogen Personlighed i teori og praksis. Udgivelsen er et forsøg på at formulere "the missing links" mellem personlighedstest og psykologisk teori.

Om sit indlæg på medlemsmødet siger Inge Svane:

"Jeg har været medlem af VPP i cirka 15 år og var i en årrække med i ”forskningsgruppen”, hvor vi samledes om en undren over, hvad vi i grunden beskæftigede os med. Der kom ikke ret mange output fra gruppen, som mest var optaget af spændende debatter i hyggeligt selskab, og i øvrigt stillede langt flere spørgsmål end vi fandt svar.

De centrale spørgsmål var: Hvad er personlighed, hvad er det lavet af, og hvad er det, personlighedsvurderinger måler?

Spørgsmålene stod stadig åbne, da gruppen lagde sig til at sove lidt på det, så da jeg fik muligheden for at arbejde mere systematisk, gav jeg mig selv den opgave at besvare disse spørgsmål – med risiko for at save den gren over som jeg selv sidder på.

Mit fokus har været at finde ”the missing links” mellem personlighedsvurderinger og psykologisk teori på et alment niveau, hvilket primært er foregået ved at botanisere i menneskets udviklingshistorie. Jeg har ikke opfundet noget nyt, men kombineret alt, hvad jeg har kunnet komme i nærheden af, skiftet et par begreber ud og uddybet andre, for til sidst at rydde op og feje gulvet, så man kan stå ordentligt fast.

Der er således tale om et ydmygt forsøg på teoriudvikling, hvilket jeg gerne vil fortælle om på medlemsmødet; både hvordan jeg greb opgaven an, hvad der kom ud af det og hvad det kan bruges til," siger Inge Svane.

Mødet er gratis for medlemmer af VPP, ligesom det også er gratis at invitere en kollega med. Andre gæster er også meget velkomne mod et deltagergebyr på kr. 400,- som naturligvis refunderes ved indmeldelse i VPP.

Det optimale er, hvis du kan deltage fysisk, da mødet vil være aktivt med engagement fra deltagerne. Kan du ikke deltage fysisk, vil det også være muligt at overvære mødet via videolink med Teams"

Dato: Tirsdag den 18. oktober 2022.
Tid: kl. 14.00 til 16.00.
Sted: Lederne, Vermlandsgade 65, 2300 København S.

Vi glæder os til et medlemsmøde med masser af dialog, der tager udgangspunkt i Inges oplæg. 

Kommende medlemsmøder

Dato: Tirsdag den 18. oktober 2022.

Tid: kl. 14.00 til 16.00.

Sted: Lederne, Vermlandsgade 65, 2300 København S.

Emne: Oplyses senere.


Dato: Tirsdag den 6. december 2022.

Tid: kl. 14.00 til 16.00.

Sted: Lederne, Vermlandsgade 65, 2300 København S..

Emne: Oplyses senere.

Tidligere medlemsmøder

Aarhus d. 5. september 2022

Hvordan bedriver du neutralitet i din professionelle vurdering?

Er du 100 % neutral, når du bruger test til din personvurdering?

Ja, svarer du naturligvis, for det er altid vores professionelle udgangspunkt. Ikke desto mindre må man erkende, at det en gang imellem kan være udfordrende. 

I samtaler, hvor vi benytter os af personvurderinger, ligger der en vis forventning om neutralitet. Ikke mindst ved brug af testværktøj. Men hvad vil det egentlig sige at være neutral og er det overhovedet muligt i mødet mellem mennesker? 

Denne eftermiddag tager vi fat på temaet om, hvordan vores egen personlighed, præferencer, værdier og bias kan spille ind, når vi i vores professionelle samtaler skal foretage vurderinger af andre mennesker. 

Indlægsholder: Elisabet Skov Nielsen, cand. psych., chefkonsulent og erhvervsforsker hos UKON.

Elisabet indleder dialogen med hendes bud på neutralitetsproblematikken og hvad vi kan gøre for at håndtere vores personlige indvirkning.

Mødet afholdes følgende sted og tid:

  • Arbejdsmiljøcentret Human House
  • Ib Spang Olsens Gade 17, 8200 Aarhus N.
  • Dato: d. 5. september 2022
  • Tid: kl. 14.00 til 16.00.

Det optimale er, hvis du kan deltage fysisk, da mødet vil være aktivt med engagement fra deltagerne. Kan du ikke deltage fysisk, vil det også være muligt at overvære mødet via videolink med Teams. 

Mødet er gratis for medlemmer af VPP. Som medlem, er du meget velkommen til at invitere en kollega med til mødet.

 

Bias og diversitet i ansættelser og udvikling i virksomheder og organisationer

Dato: Torsdag den 9. juni 2022.

Tid: kl. 14.00 til 16.00.

Sted: CfL - Center for Ledelse, Folke Bernadottes Alle 45, 2100 København Ø.

Indlægsholder: Signe Bilde Jørgensen (Lederne).

Signe har i en årrække været dybt nede i forskningen omkring både bias og diversitet og arbejder med områderne såvel internt hos Lederne som eksternt. 

Diversitet er en grundsten i rekruttering og medarbejder-/ledelsesudvikling, da det kan blokere bias og dermed skabe et bedre og dybere beslutningsgrundlag. Med eftermiddagens emne tager Signe udgangspunkt i de psykologiske elementer, der ligger bag samt hvilken indflydelse det har både i forbindelse med rekruttering og medarbejdernes videre udvikling.

Indlægget kan betragtes som en fortsættelse af VPP’s seneste medlemsmøde, hvor cand.pæd.psych. aut. Edith Kahlke, med udgangspunkt i sin nye bog, ”Kort og godt om ansættelsessamtalen”, gennemgik ansættelsessamtalens overvejelser og dilemmaer.

Som altid vil der mulighed for dialog under og efter indlægget.

Gæster er meget velkomne mod et deltagergebyr på kr. 400,- som refunderes ved eventuel indmeldelse i VPP.

Tilmelding sker ved at acceptere den fremsendte kalenderinvitation eller via mail til [email protected]

Kort & godt om ansættelsessamtalen

Mødet lægger op til dialog og debat, bl.a. over emner som: 

  • Hvordan kan vi skærpe vores forståelse for dilemmaer og muligheder i personvurdering?
  • Hvilke kriterier arbejder ansættere og udbydere ud fra?
  • Hvordan kan vi gøre ansættelsesprocesser, ansættelsessamtaler og brug af værktøjer bedre?

Dato: Torsdag d. 28. april 2022.

Tid: kl. 14.00 til 16.00

Sted: Lederne, Vermlandsgade 65, 2300 København S.

Oplægsholder: Edith Kahlke, cand.psyk.auth

Aktuelle dilemmaer omkring etik og personvurdering

Tirsdag d. 2. november 2021 kl. 14.00 - 17.00: 

Sted: Lederne, Vermlandsgade 65, 2300 Kbh S.

  • Er det etisk korrekt at en leder bliver certificeret i et testværktøj og tester sine egne medarbejdere?
  • Præsentation af VPPs nyligt formulerede DNA.