Gå til hoved-indhold

Aktuelt i VPP

Ny bog: Kort og godt om ansættelsessamtalen

Forfatter: cand.pæd.psych.aut. Edith Kahlke

"Kort og godt om ansættelsessamtalen" (2022) er baseret på opdateret international forskning, kombineret med en masse praktisk erfaring og eksempler fra en lang række virksomheder.

Herunder er nogle eksempler fra indholdet:

  • Hvordan kan vi skærpe vores forståelse for dilemmaer og muligheder i personvurdering?
  • Hvilke kriterier arbejder ansættere og udbydere ud fra?
  • Hvordan kan vi gøre ansættelsesprocesser, ansættelsessamtaler og brug af værktøjer bedre?
  • Rekruttering, flaskehalse på arbejdsmarkedet, bias, støj og ønsket om diversitet.

Bogen kan købes hos Dansk Psykologisk Forlag via dette link...

Nyhed - Pjece om professionel personvurdering 2021

Så er den her

Download den nyeste 2021 version af VPPs branchestandard - Pjecen "Professionel personvurdering i offentlige og private virksomheder" - link til download

 

Bliv medlem i dag

Fortæller en personlighedstest, hvem du er?

Helene Hoppe Revald, tidligere næstformand i VPP, har seriøst og konstruktivt bidraget til artiklens belysning af personlighedstest samt ikke mindst værdien af brug af personlighedstest i forbindelse med rekruttering.

Artiklen kan findes her.

VPP får ny formand

Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig på et bestyrelsesmøde d. 24-3-2020 - VPPs nye formand hedder Sussie Hartelius. Der kan findes en lille præsentation af hende her.

Du kan læse mere om den nyvalgte bestyrelse her...

Siger personlighedstest noget om dig og dine evner?

Medlemmer af VPP, Troels Gottlieb, ph.d., seniorrådgiver i CfL og Anna Vedel ph.d., postdoc på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, har skrevet denne artikel.

Læs artiklen her.

Personality and work-related outcomes through the prism of socioanalytic theory: A review of meta-analyses.

Medlem af VPP, Troels Gottlieb, ph.d., seniorrådgiver i CfL, har sammen med Oluf Gøtzsche-Astrup udgivet denne artikel i Nordic Psychology.

Artiklen kan købes her.

VPP i "24 Spørgsmål til Professoren"

Bestyrelsesmedlem i VPP, Troels Gottlieb, har deltaget i Lone Franks program, "24 spørgsmål til Professeren".

Programmet kan høres her.

VPP er citeret i artikel i Finans

VPP har leveret input til og er citeret i denne artikel om rekrutteringsmetoder i Finans. Artiklen er kun for abonnenter, men man kan oprette et gratis prøvelogin på siden og derefter læse artiklen.

Læs artiklen her...

 

 

Pressemeddelelse: VPP i Berlingske Business

VPP bidrager med input i to artikler i Berlingske Business omkring den øgede brug af test i Danmark, og de problemstillinger, der følger med. Bl.a. den manglende fælles standard for uddannelse af testbrugere og kvalitetsundersøgelser af testværktøjer på markedet:

Den første artikel kan læses her... 

Den anden artikel kan læses her... 

 

VPP på Facebook

VPP's bestyrelse har på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at vi fremover også skal anvende Facebook til annoncering af arrangementer og dialog med vores medlemmer. Dette set i lyset af, at stadig flere af vores medlemmer tilkendegiver, at de bruger mere tid på at være på Facebook end på LinkedIn.

Vi vil derfor køre med åbne grupper på begge disse sociale medier og annoncere begge steder. I kan tilmelde jer vores facebook gruppe her og del gerne med jeres respektive netværk: https://www.facebook.com/groups/130269533653158/

Gruppen er en ikke-kommerciel informations- og diskussionsgruppe med formålet at fremme VPP's arbejde inden for præcision- og anstændighed i professionel personvurdering.

Det er ikke tilladt at anvende gruppen til markedsføring. Indlæg, der vurderes som markedsføring, vil blive slettet af administrator. Ved gentagende overtrædelse af denne regel, vil den pågældende bruger blive ekskluderet af gruppen.

Løgn, manipulation og jobsamtaler

Jeg har med interesse og stor undren læst artiklen Seks råd til hvordan du klarer personlighedstesten i mediet Finans. Den var mildest talt lidt af et chok at læse.

Ikke blot er Lars Lundmanns holdninger meget kontroversielle og decideret ikke understøttet af videnskaben, mens hans opfordring til, at kandidater skal forsøge at lyve, manipulere og snyde sig til job ved at prøve at gætte, hvad virksomheden leder efter, opdigte en fiktiv personlighed og manipulere testadministratoren, er direkte anstødelig og uetisk.

Det svarer til, hvis en studievejleder opfordrede de studerende til at snyde med og kopiere hinandens opgaver eller betale deres fætter fra Mensa for at lave deres matematik eksamen. På uddannelsesinstitutioner har den slags konsekvenser, og det vil det også have i et ansættelsesforløb. At få drømmejobbet på baggrund af løgn, forstillelse og manipulation er helt sikkert en fantastisk start på en lang og glorværdig karriere!

Lars Lundmann er generelt ikke særlig glad for test – det har han givet udtryk for ved flere lejligheder. Han begrunder sine holdninger med afsæt i sin ph.d afhandling, der mig bekendt er baseret på et spinkelt kvalitativt datamateriale. Overfor dette står en over 100 år lang, international forskningstradition inden for personlighedspsykologi og testpsykologi, der har en helt anden substans, kvalitet og omfang.

Lundmann har modtaget undervisning i både personlighedspsykologi og testteori på Københavns Universitet, så hvis han ellers har læst pensum (og forstået det), burde han vide bedre. Jeg har svært ved at læse hans synspunkter som andet end et socialkonstruktivistisk partsindlæg, hvor han i samme ombæring forsøge at aflive personlighedspsykologien og personligheden som konstruktion samt profilere sit eget konsulentfirma.

Det er derimod understøttet forskningsmæssigt, at den største glæde og succes i en arbejdssituation opnås, når der etableres et match mellem krav og udfordringer i jobbet og kandidatens naturlige interesser, kompetencer, personlighedsegenskaber og motivationsfaktorer.

Det er også veldokumenteret, at hvis man anvender ordentligt konstruerede og validerede testredskaber, en god struktureret interviewmetode og systematisk referencetagning samt naturligvis veluddannede rekrutteringsfolk, kan man opnå en ganske udmærket forudsigelse af en kandidats mulige match med et givet job. Det kan man læse mere om i bl.a. Harvard Business Review og andre velansete tidsskrifter.

Lundmanns 6 gode råd om, hvordan man kan snyde en test, vidner endvidere om, at der er nogle helt grundlæggende testtekniske forhold, som han har misforstået. Hvis man prøver at snyde en ordentlig konstrueret test, vil man primært risikere at snyde sig selv og få problemer efterfølgende, da snyderiet vil blive opdaget.

Det kan undre mig, at et medie som Finans ikke stiller kritisk spørgsmålstegn ved denne slags udtalelser og lader til at understøtte og decideret opfordre til, at kandidater forsøger at snyde sig til jobs, som de kort tid efter vil forlade frivilligt eller ufrivilligt, når det viser sig ikke at være noget for dem. Eller de bliver afsløret i at have snydt. Jeg håber vitterligt ikke, at der er nogle jobansøgere, der vælger at følge Lundmanns ”gode råd” – det kan kun ende galt!

I Videnscenter for Professionel Personvurdering er vi en uafhængig interesseforening, der arbejder for at højne præcision og anstændighed i personvurderingsprocesser. Vi repræsenterer både testudbydere, konsulentfirmaer og repræsentanter for dem, der anvender test (fx arbejdsgiverorganisationer og virksomheder) samt repræsentanter for dem, som bliver testet (fagforeninger, a-kasser mv.).

Du kan læse mere om VPP på Personvurdering.dk og følge os i vores gruppe på LinkedIn

Med venlig hilsen

Kristjan Jul Houmann, cand.psych.aut.

Formand for VPP

VPP’s holdning til Supana’s undersøgelse ”Danmarks Bedste Testudbyder”

VPP er blevet kontaktet af Ulrik Brix fra Supana med en forespørgsel om, hvorvidt VPP vil støtte Supana’s undersøgelse, ”Danmarks Bedste Testudbyder”.

VPP’s bestyrelse ønsker i den forbindelse at udtale følgende:

VPP’s overordnede formål er - som non-profit forening - at styrke præcision og anstændighed i forbindelse med den erhvervsmæssige personvurdering. Derfor vil en undersøgelse, der understøtter dette formål, som udgangspunkt være et initiativ, VPP stiller sig positiv overfor.

I det aktuelle tilfælde er der imidlertid tre forhold der gør, at VPP ikke kan anbefale eller støtte denne undersøgelse:

1) Undersøgelsens titel, ”Danmarks Bedste Testudbyder”, er misvisende, idet der ikke er foretaget nogen vurdering af den enkelte udbyders test. Således er f.eks. testenes validitet og reliabilitet ikke vurderet.

2) Undersøgelsen bygger på en referenceramme, der primært er relevant i forbindelse med levering af generelle konsulentydelser. Eftersom selve testudbyder funktionen er en meget specialiseret ydelse, der i væsentlighed ligger tættere på at udbyde et konkret produkt end en konsulentydelse, kan undersøgelsen med rette kritiseres for ikke at være valid i forhold til målgruppen af testudbydere.

3) Der er tale om et ikke akkrediteret koncept udviklet til at blive markedsført på kommercielle vilkår, hvad der ikke harmonerer med VPP’s status som non-profit forening.

Kontakt gerne VPP for nærmere uddybelse af denne udtalelse.