Skip to main content

VPPs næste konference afholdes 16. januar 2020

Tema: Charme, selvtillid eller løgnerisk bedrag?

Dato: Den 16. januar 2020 kl. 08.30 - 16.30.

Sted: Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø

 

Hvordan ved du, om din kandidat har charme, selvtillid eller løgnerisk bedrag?

For mange jobansøgere er rekrutteringsprocessen barrieren mellem dem og et job – nogle gange drømmejobbet. Derfor anbefaler nogle, at man bør lyve sig vej til drømmejobbet, og forskning viser da også, at personer med gode ’impression-management skills’ har klart nemmere ved at få et job end den mere ydmyge type – også selvom det at kunne sælge (sig selv) ikke er en del af jobbeskrivelsen.

Men hvad er en løgn? Hvad er dens funktion, og hvornår bliver den destruktiv? Og vigtigst af alt: Hvordan sikrer vi, at vi får ansat de rette mennesker på trods af Charme, selvtillid eller løgnerisk bedrag?

Traditionen tro afholder VPP en årlig konference for alle med interesse i professionel personvurdering – i år under overskriften Charme, selvtillid eller løgnerisk bedrag?

På talerlisten findes blandt andre Tine Wøbbe, Chefpsykolog på Psykiatrisk Center Sct. Hans og ekstern lektor på Københavns Universitet og Adrian Furnham, professor emeritus ved UCL.

 

Målgruppe: Ledere, HR-folk og andre med interesse for personvurdering i privat eller offentligt regi.

Pris: Pr. deltager: Kr. 2.000 for medlemmer / kr. 2.500 for ikke-medlemmer ekskl. moms.

Early bird: 20% rabat ved tilmelding før 15. november 2019.

Tilmeldingsfrist: 13. januar 2020.

Tilmeldingsvilkår: Din tilmelding er bindende og vil blive faktureret umiddelbart efter tilmelding.

Tilmelding til konferencen kan ske via følgende link: https://mailchi.mp/bdbbc4f42bdc/vppkonference2020

 

Agenda
 

8.30:              Indskrivning og morgenmad

9.00:              Velkomst

9.20:              Adrian Furnham, Faking and Leadership derailment in psychometrics

10.50:            Tine Wøbbe, Når løgnen bliver patologisk

12.10:             Frokost og netværk

13.00:            Nikolaj Arpe Harmon og Asmus Leth Olsen, (U)ærlighed                                                         og jobsektorvalg i Danmark og verden

13:45:             Rune Rasmussen, Metoder til at opdage upålidelige resultater ved                                    psykologisk testning

15.15:             Jonathan Bradshaw, Online testing, cheating and forensic                                                  psychometrics

16.15:              Key take-aways

16.30:              Tak for i dag

Oplægsholdere og indlæg

Adrian Furnham er med sine over 1.200 videnskabelige publikationer og 85 bøger på CV’et, samt rådgivningsopgaver om testanvendelse i virksomheder verden over, blevet kaldt psykometriens Henry Ford.

Adrian Furnhamredegør i sin forelæsning dels for det klassiske spørgsmål om, hvorvidt jobansøgere kan og vil ”snyde” i deres testbesvarelser, og dels for det seneste nye psykometriske ”The Dark Triad” (psykopater, narcisister og machiavellianister), som retter fokus på at spotte velfungerende - men giftige - løgnere og manipulatorer.

 

Tine Wøbbe har ved siden af sine daglige praksis som øverst ansvarlig for psykologiske udredninger og behandlingsplaner for blandt andre landets allerfarligste retspsykiatriske patienter, publiceret en længere række videnskabelige artikler vedrørende dyssociale personlighedsstrukturer. Tine er i offentligheden blandt andet kendt for sin medieoptræden i DR-dokumentaren Din psykopat.

Tine Wøbbe fortæller med afsæt i sit kliniske arbejde om og forskning i, hvad der skiller dagligdagens løgne fra giftige psykopatiske træk.

 

Nikolaj Arpe Harmon og Asmus Leth Olsen, som er henholdsvisLektor ved Økonomisk Institut, KU og Professor MSO ved Institut for Statskundskab, KU, fortæller om deres forskergruppes nylige – og jævnfør Den Danske Bank skandalen – veltimede studie, en nylig videnskabelig påvisning af, at studerende med tendens til at snyde i terningspil, drømmer om en karriere i finanssektoren.

 

Rune Rasmussen, neuropsykolog, Ph.D. lektor, arbejder til daglig med klienter ramt af neurologiske skader og anvender i den forbindelse tests til at vurdere hvorvidt en person (bevidst eller ubevidst) overdrev sine symptomer for på den baggrund at vurdere  f.eks. tilkendelse af førtidspension. Rune vil gennem cases fra sit arbejde indføre publikum i de metoder han anvender og hvordan de vil kunne bruges op normale personer.

 

Jonathan Bradshaw er psykometriker og direktør i konsulenthuset Eikonika som har specialiseret sig i at evidensbasere HR-beslutninger via statistisk analyse. I blandt Eikonikas kunder er Forsvarets Rekruttering, som Bradshaw løbende udvikler og afprøver test for. Heraf senest en intelligenstest med indbygget mulighed for at kunne afsløre snyd.