Skip to main content

VPPs næste konference afholdes 6. september 2021 (OBS! NY DATO)

Tema: Intelligens og præcision i personvurdering

NY DATO: Mandag d. 6. september 2021 kl. 08.30 - 16.30.

Sted: Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø
 

Tilmelding: Tilmelding sker på kontakt@personvurdering.dk eller dette link: mailchi.mp/9779e72ef55a/nfqd3mrwwv

 

Er du rigtig klog!?

Det er kendt viden, at ingen testværktøjer forudsiger jobsucces bedre end intelligensmålinger, statistisk set. Alligevel er mange tilbageholdende når det kommer til anvendelsen af denne viden.

For hvad er intelligens egentlig? Er der ikke nogen der er kloge – men alligevel ”ikke rigtig kloge”? Og hvad med alle dem der ikke passer ind i statistikken og får succes i arbejdslivet, uden at være gode til at besvare intelligenstest?

De spørgsmål og flere sætter vi fokus på, når VPP traditionen tro, afholder årlig konference for alle med interesse i professionel personvurdering – i år under overskriften Intelligens og Præcision i Personvurdering.

Kom og hør dr. Med. @Peter Lund Madsen fortælle om hjernetalenter, AU-professor @Lars Larsen om intelligenstests, ph.d. @Troels Gottlieb om mentalisering – den sociale G-faktor, SVP i Vestas @Thomas Hedegård Rasmussen om Evidensbaseret Ledelse i Globale Virksomheder og UCL-professor @Adrian Furnham om Emotional Intelligence

 

Målgruppe: Ledere, HR-folk og andre med interesse for personvurdering i privat eller offentligt regi.

Pris: Pr. deltager: Kr. 2.450 for medlemmer / kr. 2.950 for ikke-medlemmer ekskl. moms.

Særpris: 20% rabat ved tilmelding før 10. april 2021 for medlemmer af VPP, CfL, Ledernes Hovedorganisation og NOCA

Tilmeldingsfrist: 3. september 2021.

Tilmeldingsvilkår: Din tilmelding er bindende og vil blive faktureret umiddelbart efter tilmelding. Skulle det blive umuligt at gennemføre konferencen fysisk pga. nye retningslinjer fra myndighederne, vil konferencen blive gennemført virtuelt i stedet med en prisreduktion á 500 kr. I fald du grundet Sundhedsmyndighedernes anbefalinger ikke bør deltage fysisk, tilbydes webdeltagelse.

Tilmelding: Tilmelding sker på kontakt@personvurdering.dk eller dette link: mailchi.mp/9779e72ef55a/nfqd3mrwwv

Oplægsholdere 2021

 

Peter Lund Madsen optræder på årets VPP-konferencen Intelligens og Præcision i Personvurdering.

Peter er dr. med, forfatter og videnskabsformidler, og skal berige – og mon ikke også underholde -- over temaet Hjernetalenter. Herunder

Hvad er intelligens – og er der 7 af dem?

Intelligens og talent – hvad er medfødt, hvad er tillært?

Humor, intuition og evnen til at lukke døren stille bag sig?

 

Lars Larsen er på scenen på årets VPP-konference Intelligens og Præcision i Personvurdering.

Lars er professor ved Institut for Psykologi ved Århus Universitet, og skal forelæse om Intelligenstests. Herunder

•Intelligens historie som akademisk disciplin

•Hvordan måles intelligens?

•Hvad og hvor meget forudsiger intelligenstest?

 

Thomas Hedegaard Rasmussen holder oplæg på årets VPP-konference Intelligens og Præcision i Personvurdering.

Thomas er Senior Vice President i Vestas, Ph.d. i psykologi og forfatter til bogen Evidensbaseret HR. Thomas skal fremlægge cases på Evidensbaseret Ledelse i Globale Virksomheder. Herunder

•Hvordan kan intelligens og personlighedstestscores kvalificere HR-arbejdet?

•Hvilke potentialer vs. faldgruber er der i anvendelsen af intelligenstest?

 

Troels Gottlieb er på scenen til årets VPP-konference Intelligens og Præcision i Personvurdering.

Troels er ph.d.. i personlighed og ledelseseffektivitet, og skal introducere til mentalisering - et i psykologien nyt og sprudlende felt af relevans for erhvervslivet. Herunder

•Mentalisering - den sociale G-faktor?

•Hvordan måler vi social intelligens?

 

Adrian Furnham vender tilbage til Danmark på årets VPP-konference Intelligens og Præcision i Personvurdering.

Adrian er professor i differentialspsykologi ved UCL – og med sine 95 bogudgivelser og over 1.200 videnskabelige artikler i blandt international erhvervspsykologis absolutte topnavne. Adrian skal forelæse om Emotional Intelligence. Herunder

• What is Emotional Intelligence and how to measure it?

• The story of the Social Intelligences

• Emotional and Cognitive intelligence: what is the difference?

• How to Improve your Emotional and Cognitive Intelligence at work

• How it all works: when, why and how EI is important at work

Seneste konference

Tema: Charme, selvtillid eller løgnerisk bedrag?

Dato: Den 16. januar 2020 kl. 08.30 - 16.30.

Sted: Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø

 

Hvordan ved du, om din kandidat har charme, selvtillid eller løgnerisk bedrag?

For mange jobansøgere er rekrutteringsprocessen barrieren mellem dem og et job – nogle gange drømmejobbet. Derfor anbefaler nogle, at man bør lyve sig vej til drømmejobbet, og forskning viser da også, at personer med gode ’impression-management skills’ har klart nemmere ved at få et job end den mere ydmyge type – også selvom det at kunne sælge (sig selv) ikke er en del af jobbeskrivelsen.

Men hvad er en løgn? Hvad er dens funktion, og hvornår bliver den destruktiv? Og vigtigst af alt: Hvordan sikrer vi, at vi får ansat de rette mennesker på trods af Charme, selvtillid eller løgnerisk bedrag?

Traditionen tro afholder VPP en årlig konference for alle med interesse i professionel personvurdering – i år under overskriften Charme, selvtillid eller løgnerisk bedrag?

På talerlisten findes blandt andre Tine Wøbbe, Chefpsykolog på Psykiatrisk Center Sct. Hans og ekstern lektor på Københavns Universitet og Adrian Furnham, professor emeritus ved UCL.

 

Målgruppe: Ledere, HR-folk og andre med interesse for personvurdering i privat eller offentligt regi.

Pris: Pr. deltager: Kr. 2.000 for medlemmer / kr. 2.500 for ikke-medlemmer ekskl. moms.

Early bird: 20% rabat ved tilmelding før 15. november 2019.

Tilmeldingsfrist: 13. januar 2020.

Tilmeldingsvilkår: Din tilmelding er bindende og vil blive faktureret umiddelbart efter tilmelding.

 

Agenda
 

8.30:              Indskrivning og morgenmad

9.00:              Velkomst

9.20:              Adrian Furnham, Faking and Leadership derailment in psychometrics

10.50:            Tine Wøbbe, Når løgnen bliver patologisk

12.10:             Frokost og netværk

13.00:            Nikolaj Arpe Harmon og Asmus Leth Olsen, (U)ærlighed                                                         og jobsektorvalg i Danmark og verden

13:45:             Rune Rasmussen, Metoder til at opdage upålidelige resultater ved                                    psykologisk testning

15.15:             Jonathan Bradshaw, Online testing, cheating and forensic                                                  psychometrics

16.15:              Key take-aways

16.30:              Tak for i dag

Oplægsholdere og indlæg

Adrian Furnham er med sine over 1.200 videnskabelige publikationer og 85 bøger på CV’et, samt rådgivningsopgaver om testanvendelse i virksomheder verden over, blevet kaldt psykometriens Henry Ford.

Adrian Furnhamredegør i sin forelæsning dels for det klassiske spørgsmål om, hvorvidt jobansøgere kan og vil ”snyde” i deres testbesvarelser, og dels for det seneste nye psykometriske ”The Dark Triad” (psykopater, narcisister og machiavellianister), som retter fokus på at spotte velfungerende - men giftige - løgnere og manipulatorer.

 

Tine Wøbbe har ved siden af sine daglige praksis som øverst ansvarlig for psykologiske udredninger og behandlingsplaner for blandt andre landets allerfarligste retspsykiatriske patienter, publiceret en længere række videnskabelige artikler vedrørende dyssociale personlighedsstrukturer. Tine er i offentligheden blandt andet kendt for sin medieoptræden i DR-dokumentaren Din psykopat.

Tine Wøbbe fortæller med afsæt i sit kliniske arbejde om og forskning i, hvad der skiller dagligdagens løgne fra giftige psykopatiske træk.

 

Nikolaj Arpe Harmon og Asmus Leth Olsen, som er henholdsvisLektor ved Økonomisk Institut, KU og Professor MSO ved Institut for Statskundskab, KU, fortæller om deres forskergruppes nylige – og jævnfør Den Danske Bank skandalen – veltimede studie, en nylig videnskabelig påvisning af, at studerende med tendens til at snyde i terningspil, drømmer om en karriere i finanssektoren.

 

Rune Rasmussen, neuropsykolog, Ph.D. lektor, arbejder til daglig med klienter ramt af neurologiske skader og anvender i den forbindelse tests til at vurdere hvorvidt en person (bevidst eller ubevidst) overdrev sine symptomer for på den baggrund at vurdere  f.eks. tilkendelse af førtidspension. Rune vil gennem cases fra sit arbejde indføre publikum i de metoder han anvender og hvordan de vil kunne bruges op normale personer.

 

Jonathan Bradshaw er psykometriker og direktør i konsulenthuset Eikonika som har specialiseret sig i at evidensbasere HR-beslutninger via statistisk analyse. I blandt Eikonikas kunder er Forsvarets Rekruttering, som Bradshaw løbende udvikler og afprøver test for. Heraf senest en intelligenstest med indbygget mulighed for at kunne afsløre snyd.